Saturday, 30 December 2017

பாலமீன் (Milk Fish) (Chanos Chanos)

பிலிப்பின்ஸ் நாட்டின் தேசிய மலர் மல்லிகை. அதைப்போல அந்த நாட்டின் தேசிய மீன், ‘மில்க் பிஷ்‘ என ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படும் இந்த பாலமீன்தான். மிடாக்கா என்ற பெயரும் இதற்கு உண்டு என்று கேள்விப் பட்டிருக்கிறேன்.
நான்கடி நீளம் வரை வளரக்கூடிய பெரிய கடல்மீன் இது. பாலமீன் நன்னீரிலும் வாழக் கூடியது. பெரிய கண்கள், கவை போல பிளந்த பெரிய வால், முதுகில் ஒரேயொரு தூவி, பற்கள் இல்லாத வாய் போன்றவை பாலமீனின் முதன்மை அடையாளங்கள்.
பெரிய செதிள்களுடன் வெள்ளி நிறமாகத் துலங்கும் பாலமீனின் உடல்மேற்பகுதி ஒலிவ பச்சை (Olive Green) நிறத்திலும், உடல்நடுப்பகுதி வெள்ளி நிறமாகவும் மிளிரும். தூவிகள் சற்று மஞ்சள் சாயல் கொண்டவை.
பாலமீனின் கன்னத்தூவி மெழுகு தடவியதைப் போலவும், ஒற்றை முதுகுத் தூவி, தோல்மூடியதைப்போல சற்று வழுவழுப்புத் தன்மையுடனும் காணப்படும். பாலமீனின் உடலில் எலும்புகள் போக, ஊசிபோன்ற முட்கள் அதிகம் காணப்படும்.
பாலமீன்களில் பெண் மீன், 50 லட்சம் வரை முட்டைகளை இடக்கூடியது. 24 மணிநேரத்தில் இந்த முட்டைகள் பொரிக்கக் கூடியவை. நன்னீரில் வாழக்கூடிய மீன் என்பதால் பெரும்பாலும் இவை மீன் பண்ணைகளில் அதிக அளவில் வளர்க்கப்படுகின்றன.
சரி. இந்த வகை மீன், பால்மீன் (Milk Fish) என அழைக்கப்பட ஏதாவது காரணங்கள் உண்டா? உண்டு.
உடலில் மிளிரும் வெண்மை நிறம் காரணமாகவும், இந்த மீனின் உடலை அரிந்தால் உள்ளே தெரியும் வெண்ணிறம் காரணமாகவும் இது பாலமீன் அல்லது பால்மீன் என அழைக்கப்படுகிறது.
பற்களற்ற வாயும், எவ்வளவு கூட்டம் சேர்ந்து இரை தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டாலும் ஒன்றையொன்று கொன்று தின்னாத குணம் காரணமாகவும் இவை பால்மீன்கள் என பெயர் பெற்றிருக்கலாம்.
பாலமீன், நண்பகல் வேளையில் இரையுண்ணும் பழக்கம் கொண்டது. பெரிதாக எதையும் கொன்றுதின்னும் பழக்கம் பாலமீனுக்குக் கிடையாது. சிறுசிறு உயிர்களை இது உணவாக்கும்.
பாலமீனுக்கு மிடாக்கா என்ற பெயரும் இருப்பதாக முன்பே பார்த்தோம்.
இரைப்பழக்கத்தில் மிக சாதுபோல இருக்கும் பாலமீன், மடி வளைக்கும்போது உள்ளே கூட்டமாக சிக்கிக் கொண்டால் முரடாக மாறிவிடும்.
மடியில் இருந்து தப்ப, பூவாணம் போல வானில் பத்தடி உயரம் வரை இறைந்தபடி இவை ஏறிப்பாயும். அவ்வப்போது படகுகளில் உள்ள மீனவர்கள் மீது வந்து விழுந்து அவர்களுக்கு உடல்வலியை ஏற்படுத்தவும் பாலமீனால் முடியும்.


Saturday, 9 December 2017

கிண்கிணி ஓங்கல் (Spinner Dolphin)

ஓங்கல் எனப்படும் டால்பின் இனத்தில் மிகச்சிறிய ஓங்கல் வகைகளில் ஒன்று கிண்கிணி ஓங்கல்.
Stenella longirostria என்பது இதன் அறிவியல் பெயர்.
ஸ்டெனல்லா என்ற பெயர், பேரினத்தைக் குறிப்பதுடன், இந்தப் பெயரில் தொடங்கும் ஓங்கல்கள் அனைத்தும் ஆழ்கடல் ஓங்கல்கள் என சொல்லாமல் சொல்கிறது.
ஸ்டெனல்லா (Stenella) வகை ஓங்கல்களில் மொத்தம் 5 வகைகள் தேறும். அந்த ஐந்து வகைகளில் கிண்கிணி ஓங்கல், சிறிய புள்ளி ஓங்கல், முதலை வாய்போல நீண்ட மூக்குடைய ஓங்கல் போன்றவை அடங்கும்.
கிண்கிணி ஓங்கலின் மூக்கும் மற்ற ஓங்கல்களின் மூக்கை விட சற்று நீளமானதே. சற்று நீண்ட மூக்கு இதன் முதன்மை அடையாளம் என்றால், எப்போதும் மகிழ்ச்சி பொங்க கடலில் துள்ளி விளையாடுவதும், அலைச்சறுக்கு செய்வதும் கிண்கிணி ஓங்கல்களின் மற்றொரு அடையாளம் ஆகும்.
சிறிய வகை வெப்பக்கடல் ஓங்கலான, கிண்கிணி ஓங்கல்கள் 1.3 முதல் 2.4 மீட்டர் வரை நீளமானவை. 23 முதல் 78 கிலோ வரை நிறையுடையவை. கிண்கிணி ஓங்கல் எப்போதும் குறைந்தது 25 ஓங்கல்கள் கொண்ட சிறு கூட்டமாகத் திரியும். சிலவேளைகளில் பெருந்திரளாகவும் இவை கூடுவதுண்டு.
தன்னின ஓங்கல்களுடன் மட்டுமின்றி புள்ளி ஓங்கல்கள், கௌவாளை எனப்படும் மஞ்சள்தூவி சூரை மீன்களுடனும் இது கூடித்திரியும்.
பொதுவாக கிண்கிணி ஓங்கல்களை பின்தொடர்ந்தே மஞ்சள்தூவி சூரை மீன் கூட்டம் வரும் என்பதால் கிண்கிணி ஓங்கல்களைக் கண்ட மாத்திரத்தில் வலைஞர்கள் சூரை மீன்களைப் பிடிக்கத் தயாராகி விடுவார்கள்.
சூரை மீன் கூட்டத்துடன் இரண்டற கலந்து திரிவதால், சூரைக்கு விரிக்கும் மடி வலைகளில் கிண்கிணி ஓங்கல்களும் சிலவேளைகளில் சிக்கிக் கொள்ளும்.
கரடுமுரடான தரைப்பகுதி கொண்ட கடல்பரப்பின் மீதே கிண்கிணி ஓங்கல்கள் அதிகம் காணப்படும். பெரும்பள்ளமான, தட்டையான கடல்நிலங்களுக்கு மேலே இது அதிகம் காணப்படாது.
சாளை, நெத்தலி போன்ற சிறுமீன்கள், கணவாய், போன்றவை கிண்கிணி ஓங்கலின்  விருப்ப உணவு. கடலில் 400 மீட்டர் ஆழம் வரை மூச்சுப்பிடித்து சென்று கிண்கிணி ஓங்கல்கள் இரை தேடும்.
கிண்கிணி ஓங்கல்கள், அதன் ஸ்டெனல்லா (Stenella) இனத்தைச் சேர்ந்த புள்ளி ஓங்கல்களுடன் கூட்டு சேர்ந்து திரிய காரணமுண்டு.
கிண்கிணி ஓங்கல் இரவில் இரைதேடக்கூடியது. புள்ளி ஓங்கல் பகலில் இரை தேடக்கூடியது. ஆகவே, இரவும் பகலும் மாறி மாறி இரு வகை ஓங்கல் கூட்டமும் கண்விழித்து விழிப்புடன் இயங்குவதால் சுறாக்களிடம் இருந்து தப்ப முடிகிறது.
கிண்கிணி ஓங்கலின் முதுகுப்பகுதி கருஞ்சாம்பல் நிறமாகவும், பக்கங்கள் வெளிர் சாம்பல் நிறமாகவும், அடிவயிறு மிகவும் வெளிர் சாம்பல் நிறமாகவும் விளங்கும். முக்கோண வடிவ முதுகுத் தூவியும், மூன்றடுக்குத் தோலும் கிண்கிணி ஓங்கலுக்கு உண்டு.
கிண்கிணி ஓங்கல்கள் கடல்மேல் துள்ளி துள்ளி விழுந்து விளையாட மூன்று வகை காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன. ஒன்று, நுரை தெறிக்க இவை துள்ளிப்பாய்ந்து கடலில் விழுவதன்மூலம் மற்ற ஓங்கல்களுடன் தகவல் பரிமாறுகின்றன. இரண்டு, உடலில் ஒட்டியுள்ள ஒட்டுண்ணிகளை துள்ளி விழுவதன் மூலம் இவை நீக்கி கொள்கின்றன. மூன்று, முழுவதும் பொழுதுபோக்காக விளையாட்டாக இப்படி இவை துள்ளி விழுகின்றன.

உருவத்தில் சிறியதாக கிண்கிணி ஓங்கல்கள் இருப்பதால் சுறாக்களுக்கு மட்டுமின்றி, கில்லர் வேல் (Killer Whale) எனப்படும் பெரிய கறுப்பன் ஓங்கல்களுக்கும், வலவம் ஓங்கல்களுக்கும் (Pilot Whale) கூட இவை இரையாவதுண்டு.